Potrava a rakovina (7484)

Potrava je dôležitým faktorom ovplyvňujúcim výskyt rakoviny v mnohých oblastiach a krajinách. Súčasti výživy, ktoré majú vzťah ku vzniku rakoviny sú makrokompomenty (pôsobia nepriamo) a mikrokomponenty (pôsobia priamo - napríklad genotoxicky). Potrava môže mať pozitívne i negatívne účinky na vznik rakoviny. Strava, ktorá je typická vo vyspelých západných krajinách je bohatá na tuky, čo zvyšuje riziko vzniku rakoviny prsníka, čreva a prostaty. Zelenina má bohatý obsah vlákniny a antioxidantov, čo môže znížiť výskyt rakoviny. Niektoré rastlinné karcinogény môžu byť však rizikom (napr. mykotoxíny). Tepelná úprava stravy vytvára genotoxické látky ako napr. uhlovodíky alebo heterocyklické amíny (HCA) z kreatinínu, cukru a aminokyselín obsiahnutých v mäsových výrobkoch. HCA v experimente spôsobujú rakovinu prsníka, čreva a prostaty. Aj epidemiologické štúdie zistili pozitívnu koreláciu príjmu HCA a rakoviny. HCA môžu mať aj ďalšie toxikologické účinky ako napr. atrofiu (zmenšenie) slinných žliaz a degeneratívne zmeny srdcového svalu. V prevencii rakoviny je preto dôležité zlepšenie stravovacích zvykov, zmena životného štýlu a zmeny v potravinárskom priemysle.
Autor: Sugimura T. (Japan)
Publikované v: Toxicology 2002 Dec 27;181-182:17-21

zoznam článkov