Nahromadenie prípadov ťažkého akútneho respiračného syndrómu v Hong Kongu (6529)

Základná informácia o klinickom priebehu SARS môže byť užitočná pre lekárov, ktorí sa stretnú s týmto ochorením. Autori vyhodnotili klinické príznaky a priebeh ochorenia u 10 epidemiologicky súvisiacich prípadov (5 mužov 5 žien vo veku 38 – 72 rokov) u ktorých bolo diagnostikované ochorenie SARS medzi 22.2.2003 a 22.3.2003 v nemocnici v Hong Kongu. Inkubačná doba ochorenia bola od 2 do 11 dní. Všetci pacienti mali vysokú teplotu (nad 38 st. C počas aspoň 24 hodín) a väčšina z nich mala suchý kašeľ, ťažkosti s dýchaním, únavu, bolesti hlavy a nedostatok kyslíka v krvi (hypoxémiu). Mali fyzikálny nález pri vyšetrení hrudníka. Znížený počet lymfocytov bol zistený u 9 pacientov, a väčšina pacientov mala zvýšené aminotransferázy, ale normálne hladiny sérového kreatinínu. Zmeny sa zistili i na rtg hrudníka. Dvaja pacienti zomreli na progresívne zlyhanie dýchania, histologické vyšetrenie ich plúc ukázalo difúzne poškodenie alveolov. Nezistila sa infekcia patogénmi: Mycoplazma, Chlamýdia alebo Legionella. Všetci pacienti boli liečení kortikoidmi a ribavirinom priemerne 9,65 dní po začiatku symptómov, a 8 bolo liečených kombináciou beta-laktamových a makrolidových antibiotík, bez klinického alebo rádiologického efektu. SARS je infekčné ochorenie, pri ktorom rýchlo progredujú príznaky respiračného zlyhávania. Mikrobiologický pôvod ochorenia ostáva zatiaľ nejasný.
Autor: Tsang KW, Ho PL, Ooi GC, Yee WK, Wang T, Chan-Yeung M, Lam WK, Seto WH, Yam LY, Cheung TM, Wong PC, Lam B, Ip MS, Chan J, Yuen KY, Lai KN. (Hong Kong)
Publikované v: N Engl J Med 2003 Apr 1

zoznam článkov