Identifikácia ťažkého akútneho respiračného syndrómu (SARS) v Kanade (7409)

Severe acute respiratory syndrome (SARS) je ochorenie neznámej príčiny, ktoré bolo nedávno opísané u pacientov v Ázii, v Severnej Amerike, a v Európe. Toto zdelenie opisuje epidemiologické zistenia, klinické príznaky a diagnostické nálezy u pacientov so SARS v Kanade u 10 pacientov v marci 2003. Vzorky všetkých pacientov boli zaslané do lokálnych, provinčných, národných i medzinárodných laboratórii pre účely identifikácie etiologického agens. Vek pacientov bol 24 – 78 rokov, 60 % bolo mužov. Prenos ochorenia sa zistil len po veľmi blízkom kontakte. Najčastejším príznakom bola horúčka (100 %), neproduktívny kašeľ (100 %), sťažené dýchanie (80 %) a únava (70 %). Na rtg hrudníka boli zistené infiltráty (100 %). V laboratórnom náleze bola lymfopénia (89 %), zvýšené hodnoty laktát dehydrogenázy (80 %), aspartát aminotransferázy (78 %) a zvýšené hodnoty kreatin kinázy (56 %). V empirickej terapii boli použité antibiotiká, oseltamivir a intravenózny ribavirin. Mechanická ventiklácia bola potrebná u 5 pacientov. Traja pacienti zomreli a piati sa klinicky zlepšili. Výsledky laboratórnych vyšetrení boli negatívne alebo klinicky nesignifikantné okrem amplifikácie ľudského metapneumovírusu u 5 z 9 pacientov a izolácie nového typu coronavírusu u 5 z 9 pacientov. U 4 pacientov obidva patogény boli izolované. SARS je ochorenie s výraznou morbiditou a mortalitou. Predpokladá sa vírusový pôvod ochorenia šíriaceho sa kvapôčkovou infekciou alebo priamym kontaktom. Úloha ľudského metapnuemovírusu alebo nového typu coronavírusu vyžaduje ďalšie sledovanie.
Autor: Poutanen SM, Low DE, Henry B, Finkelstein S, Rose D, Green K, Tellier R, Draker R, Adachi D, Ayers M, Chan AK, Skowronski DM, Salit I, Simor AE, Slutsky AS, Doyle PW, Krajden M, Petric M, Brunham RC, McGeer AJ. (Canada)
Publikované v: N Engl J Med 2003 Apr 4

zoznam článkov