Stresové príhody predchádzajú exacerbácii sclerosis multiplex (5545)

V uvedenej práci boli longitudinálne monitorované životné udalosti a zdravotné zmeny u pacientov so sclerosis multiplex (SM) s cieľom zistiť či stresové udalosti môžu spúšťať exacerbáciu ochorenia (SM). Sledovaných bolo 23 žien so sclerosis multiplex v priebehu jedného roka. Každý pacient absolvoval týždenne psychiatrické epidemiologické interview a získavali sa ďalšie informácie o životných udalostiach a problémoch. Neurologické príznaky boli týždenne monitorované počas celého roka. Potenciálne zhoršenia stavu boli potvrdené neurológom, ktorý nebol informovaný o prítomnosti a čase stresových faktorov. Výsledky poukazujú na to, že 85% zhoršeniam stavu predchádzalo predchádzali stresové životné udalosti v predchádzajúcich 6 týždňoch. V priemere predchádzali stresové udalosti 14 dní pred zhoršením stavu. Analýzy potvrdili, že vyššia frekvencia stresových udalostí sa spája s väčšou pravdepodobnosťou exacerbácie ochorenia. Záverom možno povedať, že táto štúdia potvrdzuje hypotézu o tom, že stres môže zvyšovať aktivitu ochorenia u pacientov s relaps-remitujúcou formou SM.
Autor: Ackerman KD, Heyman R, Rabin BS, Anderson BP, Houck PR, Frank E, Baum A (USA)
Publikované v: PSYCHOSOMATIC MEDICINE 64 (6): 916-920 NOV-DEC 2002

zoznam článkov