Alergia, atopia a rakovina: prospektívna štúdia na základe 1981 Busselton Cohort. (5537)

Asociácia medzi alergickými ochoreniami, atopiou podľa kožných testov a niektorými druhmi rakoviny bola vyhodnotená v prospektívnej štúdii. Informácie týkajúce sa astmy a sennej nádchy boli získané pomocou dotazníka u 3.308 účastníkov 1981 Busselton Health Survey. Z nich 1.005 absolvovalo kožné testy. Táto štúdia sledovala nový výskyt rakoviny alebo smrti až do konca roku 1999. Metódy regresnej analýzy a ďalšie štatistické metódy boli použité pre odhad možného rizika pre rakovinu prsníka, prostaty, pľúc, hematologických zhubných ochorení a melanómu. Kožná reakcia na domáci prach ukázala skoro trojnásobne vyššie riziko vzniku rakoviny prostaty (relatívne riziko = 2,90, 95 % konfidenčný interval 1,26 a 6,68). Anamnéza astmy a sennej nádchy bola asociovaná s trendom nižšieho rizika kolorektálneho karcinómu a zvýšeného rizika pre leukémiu, tieto výsledky však neboli štasticky významné. Senná nádcha bola asociovaná s vyšším rizikom melanómu u mužov, ale nie u žien. Nezistila sa žiadna súvislosť medzi rakovinou hrudníka a prsníkov s alergickým ochorením alebo atopiou.
Autor: Talbot-Smith A, Fritschi L, Divitini ML, Mallon DF, Knuiman MW. (Australia)
Publikované v: Am J Epidemiol 2003 Apr 1;157(7):606-12

zoznam článkov