Dietetické faktory v detskej a adolescentnej migréne. (5354)

Diéta môže mať dôležitú úlohu pri spúšťaní atakov bolesti hlavy u detí a adolescentov. Často faktory výživy ostanú nepovšimnuté. Zoznam jedál, nápojov a additív súšťajúcich migrénu zahrňoval syry, čokoládu, sitrusové plody, hot-dogy, monosodium glutamát, aspartám, mastné jedlá, zmrzlinu, vynechanie príjmu kofeínu, a alkoholické nápoje, najmä červené víno a pivo. Pitie alkohololických nápojov u neplnoletých je signifikantným spúšťacím faktorom bolesti hlavy u adolescentov. Tyramín, fenyletylamín, histamín, nitrity a sulfidy sa zúčastňujú vzniku bolesti hlavy z potravinovej intolerancie. Menej častá je potravinová alergia sprostredkovaná imunoglobulínom E. Potravinové spúšťače záchvatu môžu spôsobovať uvoľňovanie serotonínu a norepinefrínu spôsobujúcich vazokonstrikciu alebo vazodilatáciu, alebo priamou stimuláciou trigeminálneho ganglia, mozgového kmeňa a kortikálnych neuronálnych dráh. Liečba sa začína vedením denníka jedlo-bolesť hlavy a selektívnou elimináciou potravín, resp. nápojov u ktorých sa predpokladá súvis s bolesťou hlavy. Univerzálna diéta s obmedzením všetkých potenciálne škodlivých látok sa pre prax neodporúča. Vhodná je pestrá strava s obmedzením nevhodných potravín. Dlhodobá profylaktická liečby migrény sa odporúča až po vylúčení všetkých do úvahu prichádzajúcich spúšťacích faktorov, včítane diétnych opatrení.
Autor: Millichap JG, Yee MM. (USA)
Publikované v: Pediatr Neurol 2003 Jan;28(1):9-15

zoznam článkov