Signifikantné riziko vzniku druhého melanómu u pacientov s anamnézou melanómu bez ďalších rizikových faktorov. (5428)

Je známou skutočnosťou, že pacienti s melanómom majú tendenciu k vývinu ďaľšieho. V skupine sledovaných 535 melanómových pacientov autori stanovili výskyt ďaľších melanómov, ako aj rizikové faktory , ktoré sa spájajú s ich vývojom. Táto retrospektívna analýza ukázala, že ďalší melanóm vzniká asi u asi u 5,6% (30) pacientov s týmto ochorením. V porovnaní s normálnou populáciou je to asi 30-násobne vyššie riziko vzniku. 20 z týchto pacientov nemalo známe žiadne zo známych rizkových faktorov pre vznik viacpočetných melanómov.
Autor: Nashan D, Kocer B, Schiller M, Luger T, Grabbe S. (Germany)
Publikované v: Dermatology 2003;206(2):76-7

zoznam článkov