Populačná analýza rizikových faktorov vzniku druhého primárneho melanómu kože u pacientov s melanómom. (6901)

Výsledky viacerých štúdií ukázali, že u pacientov s diagnostikovaným melanómom kože existuje väčšie riziko vzniku druhého primárneho melanómu v porovananí s normálnou populáciou. V tejto štúdii autori sledovali ako sa menilo riziko vzniku druhého primárneho melanómu s ohľadom na čas diagnostikovania prvého a zisťovali aj špecifické faktory, ktoré modifikujú riziko vzniku ďalšieho primárneho ložsika. Autori zistili, že riziko jeho vzniku je najväčšie v prvých niekoľkých mesiacoch po objavení prvého melanómu a potom toto riziko postupne klesá. Avšak riziko vzniku druhého melanómu ostáva vyššie ako riziko vzniku prvého v normálnej populácii. Navyše riziko vzniku druhého melanómu je významne modifikované demograficky a pridruženými ochoreniami.
Autor: Goggins WB, Tsao H. (Hong Kong)
Publikované v: Cancer 2003 Feb 1;97(3):639-43

zoznam článkov