Štítna žľaza a neplodnosť (9909)

Neplodnosť je definovaná ako neschopnosť počať po roku praviodeľného pohlavného styku bez antikoncepcie. Prevalencie neplodnosti sa pohybuje medzi cca 12-14% a v poslednýdh rokoch sa nemenení. Navyše má významné medicínske, ekonomicke a psychosociálne dôsledky. Vyšetrovaním sterilít sa odhaľujú ich rozličné príčiny, vrátane neplodnosti mužov (30%), žien (35%), prípadne kombinácia oboch (20%) a nakoniec neobjasnená tzv. "idiopatická" neplodnosť(15%). Príčiny neplodnosti u žien zahŕňajú endometriózu, poškodenie vajcovodov a poruchy ovulácie. Je známe, že porucha funkcie štítnej žľazy redukuje pravdepodobnosť vzniku tehotnosti a nepriaznivo ovplyvňuje aj jej samotný priebeh. Informácie o vzťahu tehotnosti k poruchám štítnej žlazy sú pomerne strohé. Porucha funkcie štítnej žľazy spôsobuje poruchy fukcie vaječníkov a tie sú častejšie u žien s pozitivitou anti-TPO protilátok. Preto je potrebný systematický skríning tyreostimulačného hormónu (TSH), voľného tyroxinu (T4) a anti-TPO protilátok u žien s poruchami plodnosti. Prospektívna štúdia skupiny neplodných žien, ktoré absolvovali asistovanú reprodukciu ukázala významne vyššie riziko nedonosenia plodu u žien s pozitivitou anti-TPO protilátok v porovnaní so skupinou bez thyroidálnej autoimunity. Preto stanovenie prítomnosti protilátok proti štítnej žľaze pred plánovanou asistovanou reprodukciou je použiteľnou metódou na stanovenie stupňa rizika prípadného nedonosenia plodu.
Autor: Poppe K, Velkeniers B. (Belgium)
Publikované v: Verh K Acad Geneeskd Belg 2002;64(6):389-99; discussion 400-2

zoznam článkov