Dojčenie a alergické ochorenia u kojencov – prospektívna štúdia (6696)

Cieľom štúdie, v ktorej bolo sledovaných 4089 dojčiat, bolo preskúmať vzťah dojčenia a výskytu alergických ochorení do veku 2 rokov života. Zistilo sa, že deti, ktoré boli výlučne dojčené vyše 4 mesiacov od narodenia, mali menší výskyt bronchiálnej astmy, atopickej dermatitídy, ako aj alergickej nádchy. Významne sa zredukoval výskyt bronchiálnej astmy aj u skupín detí aspoň čiastočne dojčených po dobu 6 a viac mesiacov od narodenia. Dlhé a výlučné dojčenie má preventívny vplyv nielen na rozvoj alergického ochorenia ako sú astma bronchiale, atopická dermatitída, alergická nádcha do 2 rokov života, ale aj na zmiešané alergické ochorenia.
Autor: Kull I, Wickman M, Lilja G, Nordvall SL, Pershagen G. (Sweden)
Publikované v: Arch Dis Child 2002 Dec;87(6):478-81

zoznam článkov