Poruchy spánku pri Alzheimerovej chorobe a iných demenciách (6755)

Zmeny v spánkovej architektúre a cirkadiánnych rytmoch, zvýšená spánková latencia a nočné zobúdzanie, zníženie trvania spánkových štádi sú časté u ľudí s demenciou. Navyše môžu byť prítomné epizódy cyklickej agitácie, nočné mory alebo halucinácie a iné poruchy spánku. Dôležité sú odporúčania pre spánkovú hygienu, najmä vyhýbať sa spaniu cez deň, a zlepšenie podmienok pre spánok, môžu zlepšiť kvalitu spánku u niekotrých pacientov s demenciou. U niektorých pacietnov môže byť potrebná farmakologická liečba, k dispozícii je len niekoľko kontrolovaných štúdii, v ktorých bola zistená efeketívnosť a dlhodobo dobrý bezpečnostný profil liečby. Clonazepam sa ukázal byť efektívnym liekom v liečbe porúch spánku asociovaných s REM fázou spánku. U väčšiny pacientov je však potrebné brať do úvahy možnú sedáciu ako nežiaduci účinok tejto liečby. Dementný pacient by mal byť dôkladne vyšetrený na možnosť primárnej poruchy spánku, napríklad syndrómu obštručkného apnoe. Zvýšený pobyt na dennom svetle a zvýšenie telesnej aktivity môže pomôcť normalizovať cirkadiálne rytmy u niektorých dementných pacientov.
Autor: McCurry SM, Ancoli-Israel S. (USA)
Publikované v: Curr Treat Options Neurol 2003 May;5(3):261-272

zoznam článkov