Rizikové faktory pre kontaktnú alergiu na nikel – výsledok multifaktoriálnej analýzy (6283)

S cieľom kvantifikovať dôležitosť rizikových faktorov pre kontaknú alergiu na nikel (NCA) bola použitá multifaktoriálna Poissonova regresná analýza anamnestických dát a výsledkov testov u 74.940 pacientov z 33 centier kontaktnej alergie pri dermatologických klinikách v rokoch 1992 – 2000. Kontaktná alergia na nikel bola zistená u 15,5 % pacientov. Väčšie riziko vzniku bolo u žien (prevalencia 3,74. CI: 3,51 – 3,98). Riziko bol významne vyššie u mladších vekových skupín. Atopická dermatitída nebola rizikovým faktorom. Bola pozorovaná aj závislosť podľa povolania, tieto faktory je však potrebné analyzovať podrobnejšie.
Autor: Uter W, Pfahlberg A, Gefeller O, Geier J, Schnuch A (Germany)
Publikované v: Contact Dermatitis 2003 Jan;48(1):33-8

zoznam článkov