Výživa v tehotentve môže byť asociovaná s alergickými ochoreniami detí. (5514)

Prevalencia alergických ochorení je vysoká, aj u detí. Riziko pre vznik alergie je ovplyvnené antigénmi v diéte matky počas tehotenstva. Hypotéza, ktorú mala táto štúdia potvrdiť bola, že okrem konkrétnych antigénov, vysoko energetická potrava v tehotenstve môže spôsobovať hypersenzitívne reakcie detí. Alergická anamnéza a spôsob stravovania v tehotenstve boli získané pomocou dotazníka. Bolo vyhodnotených 2.642 odpovedí (návratnosť 94,7 %). Najčastejším alergickým ochorením u malých detí bola atopická dermatitída (6,0 %), potravinová alergia (3,7 %) a bronchiálna astma alebo astmatická bronchitída (3,2 %). Približne 60 % detí s alergiou malo v anamnéze výskyt alergií v rodine. Pozitívna anamnéza alergie, vek dieťaťa, poradie pôrodu, BMI matky pred tehotnosťou a po pôrode, a vysoký príjem tukov korelovali pozitívne s výskytom alergických ochorení u detí. Užívanie bielkovín, mlieka, mliečnych produktov a cukru korelovalo negatívne s výskytom alergií u detí (p < 0.05). Výsledky sú v súlade s predchádzajúcimi zisteniami a poukazujú na to, že vysoký príjem energie a tukov počas tehotenstva môže zvyšovať výskyt alergických ochorení u detí.
Autor: Ushiyama Y, Matsumoto K, Shinohara M, Wakiguchi H, Sakai K, Komatsu T, Yamamoto S. (Japan)
Publikované v: J Nutr Sci Vitaminol (Tokyo) 2002 Oct;48(5):345-51

zoznam článkov