Môže prítomnosť domáceho zvieraťa ovplyvniť prevalenciu astmy a alergickej nádchy ? (6459)

Súčasné epidemiologické štúdie ukázali nárast prevalencie astmy a alergických ochorení. Medzi možnými etiologickými faktormi okolité prostredie a najmä vlastníctvo domácich zvierat môže ovplyvňovať výskyt alergií. Cieľom štúdie bolo zistiť prevalnciu týchto ochorení u adolescentov s domácimi zvieratami v rodine. Dotazníkova metóda bola použitá u 3.303 tinedžerov vo veku 13 – 14 rokov v Bordeaux v roku 1994. Výsledky: 4.6% astma. 43.2% rinitída, 10.3% malo astmu a rinitídu, 41.7% nemalo žiadne alergické ochorenie. 34.9% malo mačku a 79.4% prichádzalo s mačkou do styku. Neboli zistené žiadne rozdiely medzi prítomnosťou zvieraťa v rodine (mačka, pes, vták alebo iné zviera) a ochorením. Neboli rozdiely ani podľa toho, či zviera bolo chované v byte alebo mimo domu. Precvalencia astmy bola 45, 8 % a 50.3 %. Nezistila sa závisloť medzi závažnosťou astmy a prítomnosťou domáceho zvieraťa. Výsledky epidemiologickej šúdie ukázali, že v skupine pacientov s alergickými ochoreniami nie je väčší počer vlastníkov domách zvierat, ako u ľudí bez alergie.
Autor: Prodanovic H, Raherison C, Vernejoux JM, Tunon de Lara JM, Taytard A. (France)
Publikované v: Rev Mal Respir 2002 Dec;19(6):735-40

zoznam článkov