Oxidačný stres a ovplyvnenie zápalovej reakcie bielym vínom (7159)

Víno a olivový olej sú základné súčasti stredomorskej diéty, ktorá je pokladaná za zdraviu prospešná. Tyrosol (T) a caffeic acid (CA) sú látky, ktoré sa nachádzajú v panenskom olivovom oleji a aj v bielom víne. Tri druhy bieleho vína zo severovýchodneho Talianska a štyri druhy vína z Nemecka boli analyzované na obsah T a CA. Boli testované na antioxidačnú aktivitu a na kapacitu modulovať tri rôzne cytokíny: IL-1 beta, IL-6, a TN-alfa. Mononukleárne bunky periférnej krvi zdravých dobrovoľníkov boli inkubované pri 37 st. C v prítomnosti E. coli a P. maltofilia. Zvyšujúce sa dávky T a Ca boli pridané do roztoku. Výsledky ukázali, že obe tieto látky modulovali aktivitu bielych krviniek v periférnej krvi, čo poukazuje na to, že môžu prioaznivo ovplyvňovať oxidačný stres i zápalovu aktivitu.
Autor: Bertelli AA, Migliori M, Panichi V, Longoni B, Origlia N, Ferretti A, Cuttano MG, Giovannini L. (Italy)
Publikované v: Ann N Y Acad Sci 2002 May;957:295-301

zoznam článkov