Apolipoprotein E a cholesterolový metabolizmus v patogenéze a v liečbe Alzheimerovej choroby (6759)

Predpokladá sa vzťah medzi poruchou metabolizmu lipidov v mozgu, cievnymi zmenami a patogenézou Alzheimerovej demencie (AD). Významný transportér cholesterolu - alipoprotein E typ 4 je rizikovým genetickým faktorom pre familiárnu i sporadickú AD. Aj epidemiologické štúdie potvrdili súvislosť kardiovaskulárnych rizikových faktorov (hypertenzia, zvýšený choleterol) k demencii. Aj malé cievne príhody môžu postupne prispievať k vzniku demencie. Pokusy na tkanivových kultúrach a u zvierat ukázali nadprodukciu beta-amyloidu vplyvom cholesterolu. Lieky znižujúce choleterol ako napr. Probucol a statíny majú priaznivé účinky na AD. Predpokladá sa genetická asociácia medzi génovým lokusom HMGR a sporadickou AD. Tieto údaje ďalej potvrdzujú predpoklad, že metabolizmus cholesterolu má významnú úlohu v patogenéze AD, v prevencii i v stabilizácii priebehu ochorenia.
Autor: Poirier J. (Canada)
Publikované v: Trends Mol Med 2003 Mar;9(3):94-101

zoznam článkov