Vysoký krvný tlak a ischemická cievna mozgová príhoda (6783)

Arteriálna hypertenzná choroba je jedným z rizikových faktorov vzniku ložiskovej ischémie mozgu. Zmeny na malých a veľkých cievach spôsobené vysokým krvným tlakom sú prvým krokom pri vzniku aterosklerózy a lipohyalinózy. Liečba vysokého krvného tlaku inhibítormi angiotenzín konvertujúceho enzýmu a antagonistami angiotenzín-I receptormi má najnižšie nežiaduce účinky, i keď cena liečby je vyššia. Statíny sú potrebné pre liečbu dyslipidémie a zvýšeného cholesterolu. Tieto lieky tiež znižujú krvný tlak, a majú synergistický účinok s uvedenými liekmi pre liečbu hypertenzie. U pacientov s vysokým krvným tlakom riziko cievnej príhody a ďalších komplikácii závisí na výške krvného tlaku a na prítomnosti alebo neprítomnosti poškodenia cieľových orgánov (mozog, srdce), ako aj na interakcii s ďalšími rizikovými faktormi (fajčenie, dyslipidémie alebo diabetes). Táto riziková skupina pacientov by mala byť liečená intenzívnejšie ako je bežné. U väčšiny pacientov i zdravých ľudí by krvný tlak nemal byť vyšší ako 120/80 mmHg, aby sa minimalizovalo riziko vzniku cievnej mozgovej príhody, kardiovaskulárnych a iných komplikácii.
Autor: Droste DW, Ritter MA, Dittrich R, Heidenreich S, Wichter T, Freund M, Ringelstein EB. (Germany)
Publikované v: Acta Neurol Scand 2003 Apr;107(4):241-251

zoznam článkov