Precitlivelosť na potraviny a alergické ochorenia (4970)

Alergické ochorenia sú časté najmä u malých detí. Výskyt týchto ochorení sa v posledných 20 rokoch zvýšil vo väčšine krajín. Prejavom precitlivelosti na potraviny sú najčastejšie atopický ekzém, senná nádcha, bronchiálna astma a tráciace ťažkosti. Mnoho faktorov má vplyv na výskyt alergických ochorení u detí ako napríklad dedičnosť, alergénna strava, cigaretový dym, alebo domáci prach v útlom detstve. Predĺženie dojčenia, oddialenie podávania alergénnych potravín a eliminácia inhalačných alergénov (prach, dym) znižuje výskyt alergických ekzémov a astmy u detí. Tieto preventívne opatrenia sú veľmi efektívne a mali by byť realizované v širokej komunite.
Autor: Chandra RK (Canada)
Publikované v: Eur J Clin Nutr 2002 Aug;56 Suppl 3:S54-6

zoznam článkov