Zlomenina penisu: 9 prípadov z Japonska (7971)

Fraktúra (zlomenina) penisu je relatívne zriedkavá príhoda, ktorá je definovaná ruptúrou (roztrhnutím) hubovitých teliesok (corpora cavernosa), najčastejšie počas sexuálneho styku alebo počas masturbácie. Hoci diagnóza je ľahká, liečba je stále kontraverzná. Medzi decembrom 1990 a marcom 2001, 8 pacientov sa dostavilo na chirurgickú pohotovosť prvý alebo druhý deň (2 – 23 hodín) po fraktúre penisu v Kansai Rosai Hospital. Vek pacientov bol 15 - 55 rokov. Všetci pacienti sa sťažovali na opuch a začerveňanie penisu. Traja pacienti udávali prítomnosť zvuku typu prasknutia. Žiaden z pacientov nemal makroskopickú hematúriu (krv v moči). Všetci pacienti boli liečení chirurgicky. Všetci pacienti mali unilaterálnu ruptúru corpus cavernosus. 8 z 9 pacientov mali v ďalšom sledovaní dostatočnú erekciu a úspešný sexuálny styk. Všetci pacineti boli úspešne operovaní, preto okamživá chirurgická liečba sa odporúča v takýchto prípadoch.
Autor: Ishikawa T, Fujisawa M, Tamada H, Inoue T, Shimatani N. (Japan)
Publikované v: Int J Urol 2003 May;10(5):257-260

zoznam článkov