Štúdia vzťahu medzi patologickým hráčstvom a pokusmi o samovraždu (6603)

Súvislosť medzi patologickým hráčstvom a pokusmi o samovraždu bola sledovaná pomocou údajov z Edmontonu a Alberta (Kanada) na vzorke 7.214 osôb. Diagnózy splňovali diagnostické DSM-III kritéria. Vyhodnotenie pomocou regresnej analýzy ukázalo, že pokusy o samovraždu boli v štasticky významnom vzťahu s hráčskou vášňou (4,91, 95 % konfidenčný interval 1,41, 17,1). Aj výskyt depresie bol u gamblerov častejší. Súčasný výskyt patologického hráčstva a pokusov o samovraždu môže byť následkom psychických ochorení, najčastejšie depresie.
Autor: Newman SC, Thompson AH. (Canada)
Publikované v: Suicide Life Threat Behav 2003 Spring;33(1):80-7

zoznam článkov