Patologické hráčstvo a rozdiely podľa pohlavia (7246)

69 pacientov s diagnózou patologické hráčstvo podľa DSM-IV (47 mužov a 22 žien) bolo liečených ambulantne. 37 % mužov a 25 % žien začali s gamblérstvom už v adolescencii. Ženy boli staršie pri začiatku hráčstva, rozvoj ochorenia bol však rýchlejší. V skupine žien bola zistená najčastejšie závislosť na hre bingo, muži dávali prednosť hracím automatom. Muži a ženy mali podobný výskyt psychiatrickej komorbidity. U mužov však bol častejší sklon k požívaniu alkoholu a k antisociálnemu správaniu, v skupine žien boli častejšie afektívne poruchy a fyzické závislosti.
Autor: Ibanez A, Blanco C, Moreryra P, Saiz-Ruiz J. (USA)
Publikované v: J Clin Psychiatry 2003 Mar;64(3):295-301

zoznam článkov