Diagnóza a liečba patologického hráčstva (6854)

Patologické gamblerstvo (PG) je ochorenie s poruchou kontroly impulzivity a je charakterizované s neadaptívnym hráčskym správaním, ktoré narúša pacientove vzťahy so svojim okolím, najmä s rodinou. Odhaduje sa, že patologické hráčstvo postihuje 1 – 3,4 % dospelej populácie v USA a často sa vyskytuje spolu s inými závislosťami, s poruchami pozornosti, s hyperaktivitou a afektívnymi ochoreniami. V etiológii ochorenia sa predpokladá postihnutie serotoninergného, noradrenergného a dopaminergného systému mozgu. Podľa viacerých štúdii sú v liečbe krátkodobo efektívne antidepresíva SSRI, antagonisti opioidových receptorov a stabilizátory nálady.
Autor: Sood ED, Pallanti S, Hollander E. (USA)
Publikované v: Curr Psychiatry Rep 2003 Feb;5(1):9-15

zoznam článkov