Patologické hráčstvo a dedičnosť (6032)

Patologické gemblerstvo (PG) je ochorenie s poruchou impulzívnej kontroly a s poruchou správania. Bol pozorovaný familiárny výskyt a štúdie na jednovaječných dvojčatách ukázali možný genetický vplyv v etiológii PG. Molekulárno genetický výskum ukázal špeciálne varianty alely génov korešpondujúce s neurotransmiterovými systémami o ktorých sa predpokladá, že sú asociované so vznikom PG (dopamin receptor gény, serotonin transportér gény a monoamino-oxidáza A gény). Niektoré z týchto zmien boli rozdielne podľa pohlavia, ďalšie výskumy sú potrebné aby sa potvrdil tento predpoklad, ako aj podiel genetických zmien na vzniku patologického hráčstva.
Autor: Ibanez A, Blanco C, de Castro IP, Fernandez-Piqueras J, Saiz-Ruiz J. (Spain)
Publikované v: J Gambl Stud 2003 Spring;19(1):11-22

zoznam článkov