Faktory rýchlejšej progresie patologického hráčstva u žien (5209)

Ženy v porovnaní s mužmi majú rýchlejší rozvoj závislosti na alkohole i na patolotickom hráčstve v porovnaní s mužmi. Tento fenomén bol nazvaný „teleskopický efekt“. V tejto štúdii boli sledovaní gambleri z Brazílie spĺňajúce kritéria ochorenia podľa DSM-IV. Pomocou metódy interview bolo vyšetrených 70 mužov a 70 žien. Prevažujúcou závislosťou u žien bolo elektronické bingo a video lotéria. Gamblovanie bolo rozdelené do 3 progesívnych štádii: 1. sociálne, 2. intenzívne, 3. problémové. Bola zistená rýchlejšia progresia u ženských gamblerov. Z žien bola vyššia komorbidita s depresiou, u mužov so závislosťou na alkohole. Komorbidita ochorení nemala vplyv na rýchlosť progresie závislosti.
Autor: Tavares H, Martins SS, Lobo DS, Silveira CM, Gentil V, Hodgins DC. (Canada, Brazil)
Publikované v: J Clin Psychiatry 2003 Apr;64(4):433-438

zoznam článkov