Sexuálne prenosné ochorenia a cestovanie (4611)

Sexuálne prenosné ochorenia (STD) sú infekcie a klinické syndrómy spôsobené viac ako 25 infekčnými organizmami prenášanými počas sexuálneho styku. Medzinárodní cestovatelia majú väčšie riziko nákazy STD včítane HIV, ak mali nechránený pohlavný styk s osobou s takýmto ochorením. Cestovanie je jedným z hlavných faktorov šírenia STD. Zvýšená sexuálna promiskuita a príležitostné sexuálne vzťahy sa môžu vyskytnúť pri cestovaní do cudzích krajín. Riziko STD je osobitne veľké v rozvojových krajinách ori styku s príležitostným partnerom alebo s komerčnými sexuálnymi pracovníkmi (CSW = commercial sex workers). Prevenciou vzniku STD počas cestovnia je sexuálna abstinencia, alebo používanie správnych sexuálnych techník, ako napríklad správne užívanie latexového prezervatívu počas sexuálneho styku.
Autor: Memish ZA, Osoba AO. (Saudi Arabia)
Publikované v: Int J Antimicrob Agents 2003 Feb;21(2):131-4

zoznam článkov