Sexuálne správanie u lesbických a heterosexuálnych žien: súvislosť s menštruačným cyklom a dostupnosťou partnerov (6736)

147 heterosexuálnych a 89 lesbických žien denne zaznamenávalo bazálnu teplotu (BT), stav cervikálnho hlienu, menštruáciu a kompletný denný záznam sexuálnych aktivít (samoukájanie a sexuálne aktivity s partnerom). Vyhodnocovali sa i ďalšie údaje: vek, výška, hmotnosť, menarche, počet tehotností, trvanie spánku, abúzy nikotínu, kofeínu a alkoholu. Použitím hore uvedených metód bol menštruačný cyklus rozdelený na päť fáz: 1./ menštruácia, 2./ folikulárna fáza, 3./ ovulácia, 4./ skorá luteálna fáza a 5./ obdobie pred menštruáciou. Štatistické spracovanie (ANOVA) ukázalo podobnosť sexuálneho správania heterosexuálnych i lesbických žien v priebehu rôznych fáz menštruačného cyklu. U skupiny žien bez partnerov boli najväčší nárast autosexuálnych aktivít počas folikulárnej fázy a ovulácie. U žien ktorí žili s partnermi neboli rozdiely v autoerotickej aktivite počas menštruačných fáz. Celkovo bolo viacej autosexuálnej aktivity zistené u lesbických žien. Allosexuálne správanie (styk s partnerom) bolo najvýraznejšie počas folikulárnej fázy v skupine heterosexuálnych i lesbických žien. Očakávané zmeny pred menštruáciou nemali vplyv na sexuálne aktivity. Zmeny hormónov počas menštruačného cyklu ovplyvňujú sexuálne správanie žien, ktoré je ovplyvňované aj niektorými sociálnymi faktormi.
Autor: Burleson MH, Trevathan WR, Gregory WL (USA)
Publikované v: Psychoneuroendocrinology 27 (4): 489-503, 2002

zoznam článkov