Osteoporóza. Časť III. Nielen pre stratu vápnika z kostí: potenciálny prínos vápnika a vitamínu D pre celkové zdravie (6495)

Potenciálny prínos dnnej suplementácie kalcia a vitamínu D pre prevenciu osteoporózy je dobre známy. Menej sa zdôrazňje význam týchto látok pre zníženie rizka výskytu iných ochorení, resp. ťažkostí. Napríklad kalciu môže zvyšovať vysokodenzitné lipoproteiny, môže byť prevenciou vzniku kožných polypov, znižujúce krvný tlak u pacientov s hypertenziou, znižujúce výskyt obličkových kameňov, porporujúce zníženie hmotnosti a redukujúce príznaky predmenštruačného syndrómu. Vitamín D má význam v prevencii rakoviny, má synergistický účinok s niektorými druhmi chemoterapie, je prevenciou vzniku cukrovky I typu a spolu s kalcium znižuje riziko straty zubov.
Autor: Moyad MA. (USA)
Publikované v: Urol Nurs 2003 Feb;23(1):69-74

zoznam článkov