Farmakologické možnosti a klinické použitie valdecoxibu, nového selektívneho inhibítoru cyklo-oxygenázy-2 (review) (5881)

Selektívne inhibítory cyklo-oxygenázy-2 poškodzujú menej žalúdočnú sliznicu ako konvenčné nesteroidné protizápalové lieky. Valdecoxib je nový orálne administrovaný selektívny inhibítor cyklooxygenázy 2, určený pre liečbu osteosrtritídy, reumatoidnej artritídy a primárnej dysmenorrhoey (v USA). Účinok lieku bola hodnotená vo viac ako 60 klinických štúdiach na vyše 14 000 pacientoch a zdravých dobrovolníkoch. Analgetický účinok valdecoxibu v dávke 10 mg jedenkrát denne pri osteoartritíde a reumatoidnej artritíde bol vyšší v porovnaní s placebom a porovnateľný s účinkom tradičných nesteroidných protizápalových liekov. Valdecoxib je efektívny v jdnotlivej dávke do 40 mg na zníženie intenzity akútnej menštruačnej bolesti a má rýchly nástup účinku (do 30 minút) a dlhé trvanie analgetického účinku (až do 24 hodín). Valdecoxib je dobre tolerovaný liek a má doprý bezpečnostný profil v porovnaní s tradičnými nesteroidnými protizápalovými liekimi v zmysle nižšej gastrointestinálnej toxicity a neprítomnosti účinku na krvné doštičky. Incidencia nežiaducich účinkov na obličky (zadržiavanie tekutín, edém, hypertenzuia) je podobný ako u neselektívnych nesteroidných protizápalových liekoch.
Autor: Alsalameh S, Burian M, Mahr G, Woodcock BG, Geisslinger G. (Germany)
Publikované v: Aliment Pharmacol Ther 2003 Feb 15;17(4):489-501

zoznam článkov