COX-2 inhibítory a ich použitie v gynekológii (5147)

Toto prehľadný článok sumarizuje súčasné vedomosti o úlohe cyklooxygenáz a prostaglandínov v reprodukčnej medicíne. S vývojom COX-2 špecifických inhibítorov sú nové terapeutické možnosti k dispozícii pôrodníkom a gynekológom, ponúkajúc lepšie tolerované alternatívny ku konvenčným NSAID. Analgetický účinok COX-2 špecifických inhibítorov je dobre známy, a používajú sa už pri mnohých bolestivých stavoch. Celecoxib i valdecoxib sú indikované v liečbe primárnej dysmenorhey, a môžu byť efektívne v liečbe pooperačnej bolesti včítane hysterektomie a bolesti v súvislosti s endometriózou. Objavujú sa aj názory, že COX-2 špecifické inhibítory môžu mať tokolytický účinok bez rizika pre fetus v porovnaní s konvenčnými NSAID. Úloha COX-2 v onkogenéze sa ďalej študuje a COX-2 špecifické inhibítory môžu byť v budúcnosti eventuálne použité v prevencii a v liečbe gynekologických malígnych nádorov.
Autor: Hayes EC, Rock JA. (USA)
Publikované v: Obstet Gynecol Surv 2002 Nov;57(11):768-80

zoznam článkov