Lymeská choroba – príčina náhlej straty sluchu a vestibulárnej neuronitídy ? (6065)

Lymeská choroba (borelióza) bola opísaná ako jedna príčin náhlej straty sluchu a vestibulárnej neuronitídy. 344 patientov s akútnou porucho sluchu a 66 pacientov s vestibulárnou neuronitídou bolo vyšetrených retrospektívne pomocou ELISA testu na prítomnosť IgG a IgM protilátok proti boréliam. 15,7 % pacientov s náhlou senzorineurálnou stratou citlivosti malo pozitívne IgG protilátky. IgM protilátky boli zvýšené u 4,7 % pacientov. Seroprevlancia protilátok bol vyššia ako je udávaná v literaatúre u zdravej populácie. Pacienti s poztívnymi IgM protilátkami ukázali častejšiu stratu sluchu pre nízke tóny v porovnaní s IgG pozitívnymi pacientami. 18,2 % pacientov s neuronitis vestibularis malo IgG a 1,5 % IgM protilátok proti boréliam. rozdielne v porovnaní s normálnou populáciou. Boréliova infekcia môže byť zriedkavou príčinou vzniku náhlej poruchy sluchu a vestibulárnej neuronitídy. Nízkofrekvenčná strata sluchu môže byť príznakom boréliovej infekcie. V prípad epozitivity IgM protilátok pacient by mal byť liečený orálnymi antibiotikami (Doxycyclin, Cefuroxim). U pacientov s neuronitis vestibularis a neuroboreliózou je potrebná k potvrdeniu diagnózy aj lumbálna punkcia.
Autor: Walther LE, Hentschel H, Oehme A, Gudziol H, Beleites E. (Germany)
Publikované v: Laryngorhinootologie 2003 Apr;82(4):249-57

zoznam článkov