Použitie a interpretácia reumatologických laboratórnych testov (6806)

Mnoho mechanických príčin a systémových ochorení spôsobuje bolesti kĺbov a synovitídu. Keď sa predpokladá reumatologické ochorenie, po odobratí anamnézy a objektívnom vyšetrení je potrebný dôkladný výber potrebných laboratórnych vyšetrení: sedimentácia erytrocytov, C-reaktívny protein, reumatoidný faktor, antinukleárne protilátky, antikardiolipinové a antilupusové protilátky, HLA-B27, kyselina močová, protilátky proti borelióze, ktoré môžu podporiť určitú diagnózu. Neselektívne využívanie týchto testov môže spôsobiť prítomnosť falošne pozitívnych výsledkov, zbytočné obavy pacienta a zvýšenie ceny diagnostiky. Efektívne použitie týchto testov môže redukovať počet nepotrebných invazívnych zákrokov.
Autor: Gardner GC, Kadel NJ. (USA)
Publikované v: J Am Acad Orthop Surg 2003 Jan-Feb;11(1):60-7

zoznam článkov