Farmakologická liečba erektilnej dysfunkcie (6827)

Erektilná dysfunkcia (ED) je častá porucha, ktorá ovplyvňuje sexuálny život miliónov mužov na celom svete. Vioacero liekov je teraz k dipozícii pre liečbu ED; orálna farmakoterapia sa používa ako liek prvej línie u väčšiny pacientov s ED. Sildenafil – inhibítor enzýmy fosfodiesterázy typu 5 je v súčasnoti najciav predpisovaným liekom a má veľmi dobrý účinnostne-bezpečnostný profil vo všetkých kategóriach pacientov. Apomorfin SL je dopamínový D1 a D2 receptorový agonista, ktorý bol schválený pre marketing v Európe. Je najlepšie vhodný pre pacientov s mierne až stredne ťažkou ED. Vardenafil a tadalafil sú nové inhibírtory fosfodiesterázy 5, ktoré by mali byť k dispozícii v tomto roku. Obidva majú priaznivé účinky i bezpečnostné profily. Pacienti, ktorí nereagujú na orálnu farmakoterapeutickú liečbu, alebo ktorí nemôžu užívať túto liečbusú dobrými kandidátmi pre intrakavernóznu a intrauretrálnu liečbu. Alprostadil je najviac používaný – pre injekčnú liečbu i pre intrauretrálne podanie. Účinnosť liečby druhej línie je vysoká.
Autor: Montorsi F, Salonia A, Deho' F, Cestari A, Guazzoni G, Rigatti P, Stief C. (Italy)
Publikované v: BJU Int 2003 Mar;91(5):446-54

zoznam článkov