Riziko vzniku delirium tremens u pacientov s abstinenčným alkoholickým syndrómom (5673)

Cieľom štúdie bolo zistiť charakteristiky, ktoré zvyšujú riziko vzniku delirium tremens u pacientov so závislosťou na alkohole v štádiu abstinencie. Autori sledovali 15 pacientov so závisloťou na alkohole na detoxikačných jednotkách v dvoch nemocniciach, v porovnaní so 45 pacientami slúžiacimi ako kontrola. Zistili, že zvýšené riziko vzniku delírium tremens je u pacientov so zvýšeným tlakom krvi, inými sprievodnými ochoreniami, prípadne kombináciami týchto ochorení.
Autor: Fiellin DA, O'Connor PG, Holmboe ES, Horwitz RI. (USA)
Publikované v: Subst Abus 2002 Jun;23(2):83-94

zoznam článkov