Sexuálna dysfunkcia u pacientov s hypertenziou: závery pre prax (12872)

Poruchy sexuálnych funkcií asociované s hypertenziou alebo s antihypertenzívnou liečbou môžu mať vplyv na možnosť pokračovať v terapii a môžu zhoršovať kvalitu života pacienta. Je preto potrebné poučiť pacienta o prípadnych možných nežiaducich účinkov liekov na potenciu. Často zmena terapie pomôže odstrániť problémy s potenciou. Potrebná je taká liečba, ktorá znižuje krvný tlak, ale zachováva kvalitu života pacienta. Efekty liečby na sexuálne funkcie sú kontraverzné. Losartan je angiotenzín II antagonista, ktorý nezhoršuje sexuálne funkcie ale môže pozitívne ovplyvniť niektoré aspekty sexuálneho života. Blokáda angiotenzínu II, ktorý sa považuje za mediátora detumescencie a pravdepodobne aj erektívnej dysfunkcie.
Autor: Ferrario CM, Levy P. (USA)
Publikované v: J Clin Hypertens (Greenwich) 2002 Nov-Dec;4(6):424-432

zoznam článkov