Súvislosť medzi fajčením a stratou vlasov: ďalšia možnosť pre edukáciu proti fajčeniu ? (17557)

Okrem závažných následkov fajčenia na zdravie populácie, fajčenie tabaku má nežiaduce účinky aj na kožu. Fajčením indukované predčasné starnutie kože už dávno priťahovalo pozornosť lekárov, súvislosť medzi fajčením a plešatosťou sa zistila len nedávno.
Mechanizmus ktorým fajčenie spôsobuje stratu vlasov je multifaktoriálny, a pravdepodobne je spôsobený účinkom cigaretového dymu na drobné cievy papilly vlasu, genotoxické látky môžu spôsobiť zmeny DNA vlasového folikulu a fajčením indukovanú nerovnováhu folikulárnych proteázových a antiproteázových systémov kontrolujúcich rastové fázy vlasu. Pro-oxidačné účinky fajčenia uvoľňujú cytokíny s následným vznikom mikrozápalu a fibrózy folikulu, zvýšenie hydroxyláciu estradiolu a inhibíciu enzýmu aromatázy, čím vzniká relatívne hypoestrogénny stav. Strata vlasov má často nepriaznivé psychické účinky a preto zdôrazňovanie súvislosti medzi fajčením a stratou vlasov môže byť v edukácii dôležitejšie ako zdôrazňovanie súvislosti medzi fajčením a vráskami na tvári alebo skorším začiatkom šedivenia vlasov.
Autor: Trueb RM. (Switzerland)
Publikované v: Dermatology 2003;206(3):189-91

zoznam článkov