Antioxidačné účinky alkoholických a nealkoholických nápojov. (16956)

Súčasný záujem o fenoly sa stále zvyšuje vzľadom na ich antioxidačné účinky - ako lapačov voľných kyslíkových radikálov. Populárne nápoje sú čaj, káva, koly, víno a ovocné/zeleninové džúsy. Všetky tieto nápoje obsahujú fenoly. V tejto štúdii bol sledovaný obsah polyfenolov a antioxiadačná kapacita in vitro u 16 červených vín, 5 bielych vín, 5 fľaškových pív, 3 tmavých pív, 17 ovocných džúsoch a 5 zeleninových džúsov. Vysoký obsah polyfenolov bol zistený v červených vínach (1720 546 mg x L(-1)) a v niektorých ovocných džúsoch - napríklad v bazových a slivkových (5,680 and 1,807 mg x L(-1). Koncentrácia polyfenolov bola medzi 159 and 5,680 mg x L(-1) v ovocných džúsoch a medzi 255 and 696 mg x L(-1) v zeleninových džúsoch. Nízke hladiny fenolov boli zistené vo fľaškovom pive, v tmaovom pive a v bielych vínach (473, 376 and 392 mg x L(-1). Všetky vzorky mali výzmané antioxidačné účinky - ako napríklad schopnosť donátorov hydrogénu, chelatačnú schopnosť a zlepšujúce totálny antioxadačný status (TAS). Tieto antioxidančé účinky korelovali s obsahom polyfenolov v nápojoch.
Autor: Lugasi A, Hovari J. (Hungary)
Publikované v: Nahrung 2003 Apr;47(2):79-86

zoznam článkov