Úloha potravy v nepravidelnom zhoršení atopickej dermatitídy (ekzému) (17195)

Hoci je známe, že pacienti s atopickou dermatitídou sa často zhoršia, neboli študované podrobne vyvolávajúce príčiny. Cieľom tejto práce bolo zistiť, či potrava má vplyv na zhoršenie ochorenia. Bolo preto sledovaných 195 japonských dospelých pacientov s atopickou dermatitídou, ktorá sa nečakane a nepravidelne zhoršovala. Pacienti boli hospitalizovaní, bola odfotená kožná lézia a porovnaná po eliminačnej diéte. Zmena stravy mala priaznivý efekt na 85 pacientov (44 %). Najčastejšie druhy potravín spôsobujúce zhoršenie kožného nálezu boli: čokoláda, syry, čierna káva, jogurty a niektoré japonské potraviny: ryžové keksy, sojová omáčka, fermentované sojové bôby. Špecifické IgE protilátky na tieto potraviny boli negatívne. Po prepustení z nemocnice boli pacienti vyzvaní vynechať tieto potraviny z jedálneho lístka. Následne boli sledovaní 3 mesiace. Vylúčenie potravín zhoršujúcich ochorenie počas 3 mesiacoch sa prejavilo vo významnom zlepšení priebehu ochorenia. Výsledky ukázali, že potraviny môžu hrať dôležitú úlohu pri nepredvítaľnom a nepravidelnom zhoršovaní kožných prejavov atopickej dermatitídy.
Autor: Uenishi T, Sugiura H, Uehara M. (Japan)
Publikované v: J Dermatol 2003 Feb;30(2):91-7

zoznam článkov