Kofeín zvyšuje anxietu u mužov ale nie u žien (16457)

Šálka čiernej kávy s obsahom 3, 75, 150 a 300 mg kofeínu bola podaná zdravým dobrovoľníkom - mužov i žien. 25 - 30 minút po vypití nápoja vyplnili španielsku verziu dotazníka anxiety (STAI). Nápoj zvyšoval skóre anxiety (úroveň strachu) v závislosti od dávky u mužov, ale nie u žien. Môže to byť spôsobené nižšou citlivosťou žien na účinok kofeínu.
Autor: Botella P, Parra A. (Spain)
Publikované v: Hum Psychopharmacol 2003 Mar;18(2):141-3

zoznam článkov