Použitie antibiotík pri periodontálnych ochoreniach (parodontóze) (10376)

Autori sa pokúsili integrovať literatúru počas posledných 20 rokov so svojimi skúsenosťami a s názormi 21. storočia. V literatúre nie je veľa štúdii porovnávajúcich chirurgickú liečbu a chirurgickú liečbu s antibiotikami. Podávanie antibiotík spolu s chirurgickou liečbou sa odporúča najmä v liečbe periodontitídy spôsobenej mikroorganizmom Actinobacillus acinomycetemcomitans. S objavením sa rezistencie tohto mikroorganizmu na na tetracyklín, kombinácia metronidazolu a amoxicillinu môže byť metódou voľby. V prípade agresívnej refraktórnej periodontitíde sú výsledky s adjuvantným použitím antibiotík po chirurgickom zákroku výraznejšie, než po samotnej chirurgickej liečbe. Nanešťastie výber antibiotík nie je celkom jasný a výber je vždy individuálny. Pozitívne výsledky boli zistené pri použití amoxicillinu/clavulanicovej kyseliny, clindamycínu, metronidazolu a pri kombinácii metronidazol plus amoxicillin. Novým typom liečby je lokálne podávanie antibiotík, ktoré sa osvedčilo pri rekurentnom priebehu ochorenia alebo pri postihnutí len malej plochy.
Autor: Walker C, Karpinia K. (USA)
Publikované v: J Periodontol 2002 Oct;73(10):1188-96

zoznam článkov