Liečba ochorení parodontu - manažment komplexných viacpriestorových odontogénnych infekcií (12921)

Úspešná liečba infekcií v ústnej dutine (ďasien a závesného aparátu zubov) zahrňuje zistenie zdroja infekcie, definovanie postihnutého anatomického priestoru, určenie dominantného patogenného organizmu v aktuálnom čase, vplyv infekcie na obranný systém, schopnosť interpretovať laboratórne nálezy a zobrazovacie metódy. ako i porozumenie aktuálnej antibiotickej liečby a ďalších podporných opatrení. Odontogénne infekcie sú často spôsobené pericoronitídou - kazivým zubom s postihnutou pulpu, perodontitídou alebo komplikáciou stomatologického zákroku. Druhý a najmä tretí molár sú častou príčinou multi-priestorových odontogénnych infekcií. V diagnóze je potrebné odobratie anamnézy, klinický obraz, fyzikálny nález a výsledky laboratórnych vyšetrení. Periapikálny a panoramatický rtg snímok sú vhodné pre iniciálny skríning pri určení etiológie. Magnetická rezonancia a počítačová tomografia sú ideálne metódy pre zobrazenie mäkkých tkanív - na zistenie nahromadenia tekutiny, hnisu (absces), vzduchu alebo na odhalenie celulitídy.
Na pomoc imunitnému systému organizmu sa podávajú antibiotiká na kontrolu a elimináciu pôvodcu infekcie. prvé tri dni ťažkostí sú najčastejiše spôsobené aerobickými streptokokmi, ktoré sú citlivé na penicilín. Amoxicillin je penicilín s rozšíreným spektrom účinku. Pridanie kyseliny calvulanovej k amoxicillinu (Augmentin) rozširuje spektrum účinnosti aj na stafylokoky a na aneróby s beta-laktazámovou rezistenciou. V neskoršej fáze infekcie (viac ako 3 dni) dominantné mikroorganizmy sú anaeróbne baktérie, najmä Peptostreptococcus, Fusobacterium alebo Bacteroidy, ktoré sú rezistentné na penicilín. Clindamycin je atraktívnym doplnkom liečby pre terapiu prvej línie. pridanie metronidazolu k penicilínu je tiež výborná terapeutická voľba. Alternatívne je možné použiť Unasyn (Ampicillin/Sublactam).
Hlavnou zásadou liečby infekcie parodontu je správna identifikácia baktérii, správne načasovaná a dostatočne efektívna incízia s drenážou a odstránenie príčiny infekcie. Pacient s mnohopočetnými ložiskami infekcie by mal byť hospitalizovaný. Pracovisko musí byť okrem drenáže pripravené poskytovať aj liečbu kŕčov žuvacieho svalstva (trizmus), riešiť problémy ventilácie a okrem interpretácie laboratórnych a zobrazovacích metód musí byť schopné zvládnuť možné komplikácie chirurgickej liečby, ako aj parenterálne podávanie antibiotík a živín.
Autor: Bratton TA, Jackson DC, Nkungula-Howlett T, Williams CW, Bennett CR. (USA)
Publikované v: J Tenn Dent Assoc 2002 Fall;82(3):39-47

zoznam článkov