Účinnosť a bezpečnosť orálne podávaného sildenafilu (Viagra) u Thajských mužov s erektilnou dysfunkciou: dvojito zaslepená placebom kontrolovaná štúdia s flexibilnou dávkou. (9389)

Do štúdie bolo zaradených 125 pacientov vo veku 26 - 77 rokov randomizovaných v 4 centrách v Thajsku, ktorý dostávali sildenafil citrát v dávke od 50 - 100 mg zvyšovanou po 25 mg, v závislosti od účinnosti a tolerantnosti liečby (63 pacientov). Táto skupina bola porovnaná so skupinou, ktorá dostávala placebo (n = 62) ktoré užívali v prípade potreby 1 hodinu pred očakávanou sexuálnou aktivitou počas 12 týždňov. Účinnosť bola stanovená pomocou Interantional Index of Erectile FUnction (IIEF) so zameraním na dĺžku sexuálnaho styku, a kvalitu erekcie.
Výsledky: sexuálny styk bol úspešne realizovaný v 66,16 % v skupine užívajúcej sildenafil, zatiaľ čo v skupine užívajúcej placebo bol styk hodnotený ako úspešný v 33,05 %. Globálne hodnotenie kvality účinku: 82,5 % v sildenafilovej a 36,1 % v placebom užívajúcej skupine. Nežiaduce účinky sa vyskytli v 30,2 % v skupine užívajúcej sildenafil a v 11, 3 % v kontrolnej skupine. Najčastejšími udávanými nežiaducimi účinkami bolo rozšírenie ciev - flushing (14,3 %), bolesti hlavy (6,3 %) a pocity závratov (6,3 %). Tieto prejavy boli hodnotené ako mierne. Sildenafil sa ukázal ako efektívny a bezpečný v liečbe erektilnej dysfunkcie rôznej etiológie u Thajských mužov. Účinnosť je porovnateľná s výsledkami štúdii v západných populáciach.
Autor: Kongkanand A, Ratana-Olarn K, Ruangdilokrat S, Tantiwong A; Thai investigators in ASSESS-2 Study Group. ( Thailand)
Publikované v: J Med Assoc Thai 2003 Mar;86(3):195-205

zoznam článkov