Alergické a astmatické reakcie na alkoholické nápoje (9930)

Alkoholické nápoje môžu spustiť širokú škálu alergických a alergii podobných odpovedí ako napíklad nádcha, svrbenie, opuch tváre, bolesti hlavy, kašeľ alebo astma. Len niekoľko epidemiologických štúdii naznačuje, že postihnutých je mnoho a že precitlivelosť sa vyskytuje na rôzne druhy nápojov včítane vína, piva a destilátov. V štúdii astmatikov až 40 % uvádzalo ako súšťač alergickej reakcie konzumáciu alkoholického nápoja, a 30 - 35 % uvádzalo zhoršenie astmy. Samotná citlivosť na alkohol môže hrať úlohu v spúšťaní týchto reakcií najmä u ľudí z Ázie, ktorí majú zníženú schopnosť metabolizovať acetaldehyd. U ostatných môže byť príčinou nealkoholická zložka pridávaná k alkoholickému nápoju. Boli opísané alergické reakcie na špeciálne zložky piva, destilátov i vína. Víno je presvedčivo najčastejším vyvolávateľom nežiaducich reakcií. Táto precitlivelosť je vyvolaná často špecifickou zložkou nápoja, ako napr.biogénne amíny alebo additívy obsahujúce síru. Histamín vo víne môže byť spúšťačom mnohých nežiaducich reakcií ako napr. kýchanie, svrbenie, nádcha, začerveňanie tváre a astma. Additíva obsahujúce síru sú súčasťou vína a môžu byť spúšťačom astmatického záchvatu. Klinické štúdie ukázali, že táto precitlivelosť je limitovaná na obmedzený počet ľudí, ale podiel, ktorým sa sulfidy podieľajú na celkovej alergénnosti vína je nie celkom jasný. Etiológia vínom indukovaných astmatických odpovedí môže byť komplexná a môže zahŕňať niekoľko ďalších faktorov.
Autor: Vally H, Thompson PJ (Western Australia)
Publikované v: Addict Biol 2003 Mar;8(1):3-11

zoznam článkov