Ženy a tabak (7118)

Prevalencia fajčenia je nižšia u žien ako u mužov. Približne 200 miliónov žien na svete však fajčí a ďalších niekoľko miliónov žuje tabak. Približne 22 % žien v rozvinutých krajinách a 9 % žien v rozvojových krajinách fajčí, ale pretože viac žien žije v rozvojových krajinách absolútny počet ženských fajčiarov je tam vyšší. Počet žien fajčiarok však stále stúpa a odhaduje sa, že v roku 2025 môže byť ženských fajčiarok až 532 miliónov. Tento nárast môže mať nežiaduce následky nielen pre ženy, ale i pre ich rodiny. Riziko poškodenia zdravia v súvislosti s fajčením je väčšie u žien ako u mužov. Špeciálne riziko sa týka najmä obdobia tehotenstva a zvýšeného rizika rakoviny krčka maternice. Niektoré štúdie naznačujú, že pre ženy je ťažšie skončiť s fajčením ako pre mužov. V prevencii je dôležitá osveta, najmä v rozvojových krajinách.
Autor: Mackay J, Amos A. (United Kingdom)
Publikované v: Respirology 2003 Jun;8(2):123-30

zoznam článkov