Preferencia alkoholických nápojov a charakteristika ich užívateľov v New Yorku (7963)

Boli analyzované dáta u 1846 mužov a 1910 žien v západnom New Yorku vo veku 35 – 79 rokov. Boli zisťované ich životné a diétne zvyklosti vo vzťahu k druhu preferovaného alkoholického nápoja. Konzumenti vína mali vo všeobecnosti vyššie vzdelanie i príjmy, menej často fajčili, mali dostatočný príjem vlákniny a obilnín v potrave, karotenoidov, vitamínu E, nízky príjem tuku a vyšší príjem ovocia a zeleniny ako konzumenti iných druhov alkoholických nápojov. Konzumenti piva a destilátov mali nižšie vzdelanie, nižšie príjmy, častejšie fajčili, mali vyšší príjem tukov, nižší príjem ovocia a zeleniny. Skupina, ktorá nekonzumovala žiadne alkoholické nápoje bola staršia, menej vzdelaná, s menším príjmom a diéta bola vzdialená od všeobecných odporúčaní pre zdravú výživu. Tieto výsledky naznačujú, že preferenčná konzumácia jedného druhu alkoholického nápoja môže byť vo vzťahu k diétnym i ďalším zvyklostiam ako i k sociálne-ekonomickému statusu.
Autor: McCann SE, Sempos C, Freudenheim JL, Muti P, Russell M, Nochajski TH, Ram M, Hovey K, Trevisan M. (USA)
Publikované v: Nutr Metab Cardiovasc Dis 2003 Feb;13(1):2-11

zoznam článkov