Užívanie voľnopredajných (OTC)a rastlinných prípravkov u pacientov so srdcovo-cievnym ochorením (8322)

306 pacientov priemerneho veku 66 rokov, prijatých do 8 univerzitných nemocníc počas zimy 1998/1999 odpovedalo na otázky farmaceuta. 74 % z nich malo ochorenie ciev srdca, u ďalších bola v popredí hypertenzia, srdcové zlyhanie a arytmie. Cieľom výskumu bolo sledovať aké voľnopredajné prípravky užíva táto skupina pacientov.
Majčastejšie používanou skupinou boli lieky proti bolesti (51 %), jednoduché vitamíny/minerálie (38 %), multivitamíny/minerálie (23 %), antacída (21 %), laxatíva (17 %) a liečivé byliny (17 %). Z vitamínov bol najčastejšie používaný vitamín E (24 %), vitamín C (16 %|, calcium (9 %), a B vitamíny (8 %). Najčastejšie užívané bylinné prípravky boli cesnak (13 %), červené papričky (2 %) a žen-šeň (2 %). Viacej ako polovica pacientov konzultovala svojho lekárnika ohľadom použitia týchto prípravkov. Kanadskí pacienti s kardiovaskulárnymi ochoreniami často používajú bylinné prípravky a vitamíny. Potrebné je zabrániť nadmernému užívaniu týchto produktov vzhľadom na možné nažiaduce účinky a liekové interakcie.
Autor: Pharand C, Ackman ML, Jackevicius CA, Paradiso-Hardy FL, Pearson For The Canadian Cardiovascular Pharmacists Network GJ. (Canada)
Publikované v: Ann Pharmacother 2003 Jun;37(6):899-904

zoznam článkov