Užívanie alkoholu a prognóza u pacientov s ochoreniami srdca (8758)

Doterajšie poznatky ukazujú, že mierni konzumenti alkoholických nápojov majú menší výskyt cievnych ochorení srdca. Alkohol ovplyvňuje hladiny cholesterolu a triglyceridov, fibrinogénu, protrombotické faktory a protidoštičkovú aktivitu. Najnovšie štúdie ukázajú, že pacienti s infarktom myokardu, ktorí pijú priemerne, majú riziko smrti o 20 - 30 % nižšie ako abstinenti alebo zriedkaví konzumenti. V každom prípade však riziko a prínos konzumácie alkoholu je komplexné a individuálne, a nie je možné stanoviť všeobené univerzálne odporúčania platné pre každého pacienta.
Autor: Mukamal KJ. (USA)
Publikované v: Prev Cardiol 2003 Spring;6(2):93-8

zoznam článkov