Testosterón a depresia u mužov nad 50 rokov (8906)

Znížený pocit dobrej pohody so zvýšenou anxiozitou, iritabilitou, zmenami nálady a pocity depresie sa často dávajú do súvisu s hypogonadizmom podmieneným vekom. U starších mužov nízke hodnoty testosterónu boli asociované s depresívnymi syndrómami a s poruchami nálady. Naviac nízke hormóny testosterónu boli zistené u depresívnych mužov bez ohľadu na vek. Výsledky s podávaním testosterónu neboli jednoznačné, zlepšenie sa pozorovalo len u mužov s hypogonadizmom. Andropauza je často spojená s depresiou, jej etiológia nie je však jednoznačná a pravdepodobne je podmienená multifaktoriálne.
Autor: Delhez M, Hansenne M, Legros JJ. (Belgique)
Publikované v: Ann Endocrinol (Paris) 2003 Apr;64(2):162-9

zoznam článkov