Fluoxetin v liečbe anorexia nervosa (6948)

Autor analyzoval dostupnú literatúru z rokov 1966 - 2003. Antidepresívum fluoxetin (Prozac, Deprex) sa používa v liečbe obsesívno-kompulzívnych symptómov a depresie u pacientov s anorexiou. Zatiaľ čo psychoterapia, nutričná liečba a behaviorálna trerapia je základom liečby, fluoxetin umožňuje prevenciu relapsov a liečbu asociovaných symptómov anorexie. Hoci sa fluoxetin zdá sľubným liekom v liečbe anorexie, potrebné sú ďalšie štúdie pre potvrdenie účinku lieku a pacientov s anorexiou.
Autor: Kim SS. (USA)
Publikované v: Ann Pharmacother 2003 Jun;37(6):890-2

zoznam článkov