Konzumácia ovocia a zeleniny vo vzťahu k riziku vzniku akútnych koronárnych syndrómov; štúdia CARDIO 2000 (6725)

Do štúdie bolo zaradených 848 pacientov (700 mužov a 148 žien) prijatých na kardiologickú kliniku pre novovzniknutý akútny koronárny syndróm (ACS). Kontrolnú skupinu tvorilo 1078 pacientov porovnateľného veku i pohlavia, bez ACS. Bol administrovaný špeciálny dotazník zameraný na diétu, a na podiel ovocia a zeleniny v potrave. Pacienti konzumujúci ovocie (5 a viac druhov denne) mali o 72 % nižšie riziko pre vznik srdcových príhod. Konzumácia zeleniny viac ako 3 dni do týždňa bola spojená so znížením rizika o 70 %. Konzumácia jedného kusu ovocia denne znižovalo koronárne riziko o 10 %. Podľa výsledkov štúdie konzumácia ovocia a zeleniny znižuje riziko vzniku srdcovo-cievnych ochorení úmerne konzumovanému množstvu za deň, resp. za týždeň.
Autor: Panagiotakos DB, Pitsavos C, Kokkinos P, Chrysohoou C, Vavuranakis M, Stefanadis C, Toutouzas P. (Greece)
Publikované v: Nutr J 2003 May 8;2(1):2

zoznam článkov