Efekt hydratácie na vlastnosti krvi (7468)

Štúdia sledovala vplyv príjmu tekutín na rheologické vlastnosti krvi u 17 zdravých dobrovolníkov po 12 - 14 hodinovom nočnom pôste bez príjmu jedla a tekutín. Následný príjem tekutín bol 500 ml každých 30 minút počas 2 hodín. Boli zistené rheologické abnormality, ktoré sa normalizovali 90 minút po hydratácii. Hodnoty viskozity (hustoty) krvi sa postupne upravili na normálne hodnoty. Výsledky štúdie poukazujú na to, že nočný pôst bez príjmu jedla a tekutín zhoršuje vlastnosti krvi, ktoré je možné zlepšiť ranným príjmom tekutín (hydratáciou).
Autor: Vlastos GA, Tangney CC, Rosenson RS. (USA)
Publikované v: Clin Hemorheol Microcirc. 2003;28(1):41-9

zoznam článkov